02.03.2010

Teenindajate müügisuutlikkuse treening

Koolitusprogramm põhineb NeedScope'i metoodikal, mis on emotsionaalsete arhetüüpide mudelil põhinev sihtrühma vajadusi ja ootusi avav uuringulahendus. Koolitusprogrammi läbivaks ideeks on rõhutada emotsioonide olulisust meie elus.

 

Koolituse käigus aitame aktiveerida parima osa kogemustest ja tarkusest, mis on Teie ettevõttes olemas, aga seni rakendamata. Meie õpitoa võtmesõnaks on empaatia - kliendi sisemaailma tajumine ja tema käitumise mõistmine. Läbi erinevate inimtüüpide olemuse jõuame koos teadmisteni, mis võimaldavad teenindajal lisada igasse kontakti proaktiivse impulsi ning läbi emotsionaalse suhtluse muuta tugevamaks kliendisuhte ning suurendada müüki.

  

Võimalus õppida tundma inimhingi. Oskus, mida me vajame kõikides oma rollides, kus suhtleme inimestega - teenindaja mõistab klienti, kolleeg mõistab kolleegi, juht mõistab alluvat. 

 

 

Konsultatsioonid ettevõtte teenindusstandardite arendamiseks ja hindamiseks

Olles aastaid viinud läbi Eesti ettevõtete teeninduskvaliteeti kaardistavat uuringut, omame kogemusi ja teadmist, mis on teeninduse juures oluline ja kasutoov. Ettevõttesisesed õiged teenindusstandardid ja nende järgimine muudab teeninduse kliendi jaoks meeldivaks ja toob kliendi tagasi.

 

Konsultatsioon hõlmab olukorra ja vajaduste analüüsi, ettepanekute esitamist, osalemist teenindusstandardite uuendamises või uue standardite süsteemi loomises. Lisaks pakume vajadusel nõustamist ka muudatuste elluviimise (kommunikatsioon) ja süsteemide rakendamise osas ettevõttes.

 

Konsultatsioon võib olla mystery shopping'u uuringu jätkuprojektiks või ka iseseisev projekt neile ettevõtetele, kel seni puuduvad teenindust reguleerivad standardid. 

  
 

 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018