Loe lisaks

AdEval (inglise keeles pdf.)

Reklaamide testimise süsteem AdEval

TNS AdEval on rahvusvaheline reklaamide testimise süsteem, mis annab vastuse küsimustele kas ja kuidas minu reklaam töötab. Lisaks saab liita nn diagnostika mooduli, mis annab konkreetseid tegevusjuhiseid, kuidas reklaami optimeerida ja täiustada.

 

AdEvali uuirngulahendi väljatöötamisel on arvestatud, et nii ratsionaalne kui ka emotsionaalne külg on reklaamis olulised ning nendevaheline tasakaal maksimeerib reklaamist saadava kasu. Kasutatav hindamisskaala on unikaalne, fokuseerides nii reklaami ratsionaalseid kui ka emotsionaalseid aspekte.

 

Kuidas aitab AdEval mind?

 

Uuringulahendi AdEval erinevaid mooduleid on võimalik kasutada reklaami väljatöötamise igas etapis - kontseptsiooni hindamisest kuni valmis loovlahenduse testimiseni. Samuti on võimalik kasutada AdEvali erinevate loovlahenduste seas parima väljavalimiseks ja  juba toimunud reklaamikampaania tulemuslikkuse hindamiseks.

 

Lisaks tähelepanuäratavuse ja üldise meeldivuse kaardistamisele annab AdEval tagasisidet sellest, kuidas sihtrühm reklaamisõnumi vastu võtab ning seda enda jaoks tõlgendab. Reklaam on maksimaalselt tulemuslik ainult siis, kui ta annab edasi ja kommunikeerib brändi väärtusi ning on seostatav brändi kommunikatsiooniga. Just selles võtmes läheneb reklaamile ka AdEval.

 

 

"Kasutades uuringulahendit AdEval, on maailmas läbi viidud üle 9000 reklaamitesti. See andmebaas on võrdlusaluseks oma tulemuse hindamisel."
 
 
 

 

 

 

 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018