Kontakt

Aivar Voog

sotsiaal- ja avaliku arvamuse uuringute ekspert

eesnimi.perenimi[at]emor.ee

Erakondade reitingud

Oled siin: Kodurubriik / Lahendused / Võtmesektorid / Avalik sektor

Avalik sektor

Avalikus sektoris tegutsevate asutuste ja organisatsioonide ühiseks eesmärgiks on muuta meie riik paremaks kohaks, kus elada. Avaliku sektori toimimispõhimõtted on ühelt poolt väga erinevad erasektorist, kuid teisalt leiab mitmeid sarnasusi - mis on elanikkonnale üldisemalt ja mõnele sihtrühmale kitsamalt oluline, kuidas kõnetada sihtrühma, millised hoiakud ja väärtused valitsevad, on vaid mõned näited teemadest, millele mõtlevad nii avalik kui ka erasektor.

 

Pikaajaline uuringute läbiviimise ja konsultatsiooni kogemus avalikus sektoris on andnud meile asendamatu kompetentsi just selle valdkonna uuringuvajaduste mõistmisel ning eripäradega arvestamisel.

 

 

Uuringuinfo avalikus sektoris on otsustajatele toeks poliitikate väljatöötamisel, valikute tegemisel, aga ka elanikkonna ja sihtrühma mõistmisel ja nende hoiakute teadvustamisel. Kantar Emor omab kogemusi nii standard- kui ka eriuuringu lahendustega järgmistes avaliku sektoriga haakuvates teemades:

  • sihtrühmauuringud eesmärgiga kaardistada, mõista ja tajuda tellija sihtrühma mõtteviisi, hoiakuid ja käitumist;
  • poliitikauuringud eesmärgiga toetada poliitikakujundamist ekspertteadmiste ja sõltumatu ning neutraalse teabega elanikkonnast ja/või poliitika sihtrühmast;
  • kommunikatsiooniuuringud eesmärgiga välja töötada sõnumid, mõõta kampaaniate märkamist, sõnumite kohalejõudmist ning kommunikatsiooni tõhusust;
  • personaliuuringud eesmärgiga mõista oma töötajaid ning pakkuda neile paremat töökeskkonda;
  • avaliku teenistuse uuringud eesmärgiga anda laiapõhjaline ülevaade avalikus sektoris kasutatavatest palga- ja motivatsioonisüsteemidest, ametnike eetikast ning korruptsioonist, elanikkonna hoiakutest avalike teenistujate usaldusväärsusele ja paljust muust.

 

"Omame avalikus sektoris väga laia uuringukompetentsi alustades hariduse, sotsiaalpoliitika ja tervise, lõpetades ettevõtluse, transpordi ja logistika, keskkonna ning ohtuse ja turvalisuse küsimustega."
 
 
 

 

 

Meie tööd avalikus sektoris

Kantar Emor on viinud läbi uuringuid mitmete ministeeriumite ja avaliku sektori asutuste tellimusel. Järgnevalt on esitatud valik 2014.-2016. aastal teostatud projektidest.

 

Eesti Elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas 2016

Tellija: Sotsiaalministeerium


 

Eesti Elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas 2014

Tellija: Sotsiaalministeerium


 

Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2015

Tellija: Sotsiaalministeerium


 

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2015

Tellija: Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa


 

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2014

Tellija: Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa


 

Eesti elanike teadmised, hoiakud, kartused ja ootused personaalmeditsiini osas 2015

Tellija: Sotsiaalministeerium


  

Avalik arvamus arengukoostööst 2015            

Tellija: Välisministeerium


  

Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega 2014

Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniminsteerium, Riigi Infosüsteemi Amet


  

Nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise uuring 2014

Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

 


  

Tallinna väliskülastajate uuring 2014                

Tellija: Tallinna Ettevõtlusamet

 


  

Tervishoiutöötajate ootused ja valmisolek tervise- ja pärilikkuseinfo kasutamiseks patsiendi personaalseks riskipõhiseks nõustamiseks

Tellija: Sotsiaalministeerium

 

 

 

   

 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018