Oled siin: Kodurubriik / Uudised / Uudiste arhiiv / Informeeritus toob kaasa suurema rahulolu avalike teenustega

Informeeritus toob kaasa suurema rahulolu avalike teenustega

12.03.2002

Suurbritannia valitsuse tellimusel läbi viidud avaliku arvamuse uuringud on näidanud, et mida enam inimesed avaliku teenuse pakkujast teavad, seda suurem on nende rahulolu pakutava teenusega.

Teenuse kasutajad on peaaegu alati teenusega rohkem rahul kui need, kes mingit konkreetset teenust kasutanud ei ole. Näiteks Suurbritannias läbi viidud uuringul, mis kaardistas rahulolu keskkoolidega, olid järgmised tulemused: kui kogu rahvastikust oli keskkoolidega rahul 30%, siis õpilastest ja keskkoolis käivate laste vanematest väljendas rahulolu 80%. Mainekuvand, mis kujuneb paljuski meediaväljaannete informatsiooni põhjal, oli antud juhul oluliselt kehvem pakutava teenuse tegelikust kvaliteedist selle kasutajate hinnangul.

Teenuste mitte-tarbijad on alati meedia poolt kergemini mõjutatavad. Näiteks Suurbritannias läbiviidud uuring näitas, et rahulolu Rahvusliku Terviseteenistusega suurenes selle juubelinädalal, kui meediakajastus oli väga aktiivne ja positiivne, 16% võrra.

Analüüsides seda, mil määral on inimesed informeeritud erinevatest avalikest teenustest ja millised on nende hinnangud erinevatele teenustele, on Suurbritannia kogemuse põhjal selgunud järgmised tulemused.

Joonis. Informeeritus ja rahulolu avalike teenustega

 Tulemused peegeldavad seda, et kui inimesed tunnevad end hästi informeerituna, siis on nad ka konkreetse asutusega enam rahul. Kui inimesed tunnevad ennast halvasti informeeritult, siis on nad ka asutuse tööga vähem rahul. Seega on üheks rahulolu suurendamise võimaluseks elanikele rohkem teavet anda.

Andmed põhinevad Suurbritannia uuringufirma MORI poolt läbiviidud küsitlustel. Põhjalikuma aruande leiate siit: What do the Public Want to Know?

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018