Kontakt

Aivar Voog

brändiuuringute ärisuuna juht

eesnimi.perenimi[at]emor.ee 

Kaubanduskeskuste seire

Kui oled huvitatud kaubanduskeskustest, nende mainest ja positsioonist ning keskuste külastajaskonna analüüsist, siis vaata 

"Kaubanduskeskuste seireuuringut".

Oled siin: Kodurubriik / Lahendused / Osta kohe! / Jaeseire / Jaekaubanduse seire

Jaekaubanduse seire

08.01.2010

 

TNS Emori jaekaubanduse seireuuring on kord aastas toimuv igapäevakaupade ostukohtade turupositsiooni ja mainet kaardistav uuring.

 

  TNS Emor, Jaekaubanduse seire

 

Müügiedu tagab konkurentsisituatsiooni tajumine ning tarbijate ostukäitumise ja hoiakute mõistmine. TNS Emori jaeseire uuring pakub väärtuslikku informatsiooni, mis annab võimaluse saada tagasisidet oma senisele tegevusele ja langetada pädevaid äriotsuseid.

 

Uuringus on vaatluse all tarbijate hoiakud ja harjumused igapäevakaupade ostmisel ning ostukohtade külastatavus ja maineprofiil. Lisaks sellele käsitleb uuring nimelisi kampaaniaid jaekaubanduses: kampaaniate tuntus, atraktiivsus ning üldised hoiakud kampaaniate suhtes.

 

Uuring on jaotatud kahte ossa, millest esimene annab ülevaate jaekaubanduse konkurentsisituatsioonist ning teine osa keskendub jaekampaaniatele.

 

Uuringu tulemusel selgub:

  • toidukaupade ostmissagedus;
  • tarbijate hoiakud toidukaupade ostmisel;
  • ostukohtade turupositsioon: külastatavus, peamine ostukoht;
  • ostukohtade külastajaskonna profiil;
  • ostukohtade maineprofiil;
  • nimeliste jaekampaaniate tuntus ja atraktiivsus;
  • kampaaniate külastatavus;
  • klientuuri laiuse muutus seoses kampaaniatega;
  • kaubagruppide atraktiivsus;
  • üldised hoiakud kampaaniate suhtes.

 

Valim ja metoodika 

Uuringu käigus küsitletakse 1500 eestimaalast vanuses 15-74 aastat.
Valim on esinduslik kogu Eesti vastavaealise elanikkonna suhtes.
Uuring viiakse läbi arvutil juhitavate telefoniintervjuude (CATI) meetodil.

 

Ajakava

Uuring viiakse läbi igal sügisel alates 2000. aastast.  

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright TNS Emor 2014