Kontakt

 

Aivar Voog

tarbijaturu uuringute ärisuuna juht

eesnimi.perenimi[at]emor.ee 

Uudiseid maailmast

Kalleim bränd on Google.

Täispikk aruanne inglise keeles: BrandZ Top100 Most Valuable Global Brands 2016.

Rahvusvaheline tugi

Kuuludes TNS gruppi oleme osa TNS Kantar Media meeskonnast, 

mis annab võimaluse vahetada kogemusi,osaleda konverentsidel ja olla kursis maailmas toimuvaga.


Osaleme aktiivselt TNS Brand & Communication veebiülestel seminaridel, vahetame kogemusi ja omame ligipääsu uusimale infole.

Oled siin: Kodurubriik / Lahendused / Uuringusuunad / Bränd ja kommunikatsioon / Brändi- ja kommunikatsiooniuuringud

Brändi- ja kommunikatsiooniuuringud

29.04.2010

Konkurentsieelist ei anna mitte hea toode, vaid tugev bränd. Brändi suhe tarbijaga on see, mis tagab ettevõtte õitsengu turu tõusul ja hoiab pinnal langusfaasis. Brändi kujundamine ja ülesehitamine on pikaajaline töö ja investeering, kus ei saa lubada liigset katsetamist. 

 

Kommunikatsiooni roll brändi edu kujunemisel - nii turuletoomisel,  väärtuste edasi andmisel kui ka käekäigu toetamisel - on otsustava tähtsusega. Brändi positsioon, sihtrühm ja  väärtused määravad kommunikatsiooni sõnumid, kanalite valiku ja intensiivususe. Meie ekspertide kogemused ja maailmaklassi kuuluvad uuringulahendid pakuvad tuge brändiarenduse ja kommunikatsiooni väljatöötamise igas etapis.

 

Juhtimisotsused, olgu see autojuhtimises, suure ettevõtte juhtimises või brändiportfelli juhtimises, hõlmavad kolme tasandit - strateegilist, taktikalist ja operatiivset. Soovitud tulemuseni jõudmine eeldab igal tasandil kindlate tööde teostamist ning sobivate tööriistade kasutamist.

  

 

  

Strateegiline tasand annab juhile kätte suuna. Küsimused, kuhu paigutub minu bränd konkurentsimaastikul, kellele on minu bränd suunatud, millist sõnumit ta kannab ja kuidas see sobitub minu üldisesse äriraamistikku, peavad lahenduse saama sellel tasandil. Strateegilistele küsimustele annavad vastuse strateegilised uuringud - analüüs, mille tulemusena teame, kas teeme õigeid asju.

Taktikaline tasand aitab strateegiat ellu viia, keskendudes sellele, kuidas sihtrühmaga kõige efektiivsemalt kõneleda. Efektiivsust määravatele küsimustele, kas visuaal töötab ja sõnum saab edastatud, annavad vastuse kontseptsiooni ja reklaami eeltestid. Optimaalseima kampaaniaplaani koostamise sisendi annavad meediauuringud. Taktikaline planeerimissüsteem annab kindluse, et teeme asju õigesti.

Operatiivne tasand võimaldab reageerida kampaania ajal või järel vastavalt sõnumi vastuvõtule sihtrühmas ja turul. Järjepidev brändi maine ja kommunikatsiooni seire annab õigeaegset tagasisidet ning annab võimalusi planeeritu kohandamiseks lähtuvalt turu olukorrast ja konkurentide tegevusest. 

 

Kantar Emor pakub lahendusi kõigil kolmel tasandil. Meie kahekümneaastane kogemus turunduskommunikatsiooni- ja brändiuuringute vallas võimaldab meil ära tunda probleemi olemuse, valida õige lähenemise ning saavutada tulemuse, mis aitab leida optimaalseima tee tarbija ja brändi vahelise suhte tugevdamiseks.

  

Emotsioon teeb tootest brändi

Tarbijate valikuid ja otsuseid mõjutavad emotsioonid. Kuid tarbijad neid ise sageli ei teadvusta. Nii võimegi osakmatult küsides saada pildi, et tarbija juhindub valikul ainult ratsionaalsetest kriteeriumitest. Kuigi ratsionaalseid argumente ei saa ignoreerida, peame teadvustama, et need asetuvad sügavamatele emotsionaalsetele vajadustele ja panevad ka aluse tarbija ja brändi vahelisele tugevale suhtele. Oskus eristada tarbijate emotsionaalsete vajaduste tüüpe ning juhtida selle põhjal oma brändi annab hindamatu konkurentsieelise - see ei ole kopeeritav konkurentide poolt ning lubab turul küsida kõrgemat hinda.

 

TNSi-i uuringulahend NeedScope seob brändi tarbija emotsionaalsete vajadustega. Avades tarbija alateadlikku emotsioonide maailma, annab NeedScope vastuseid mitmetele strateegilistele küsimustele:

  • milline on konkureerivate brändide positsioon tarbijate vajaduste maastikul;
  • milline on minu brändi optimaalseim positsioon;
  • millises võtmes oma sihtrühmaga suhelda?

Taktikalisel tasandil toetab NeedScope ka brändi arendamist ja  kommunikatsiooni. Sõnumid ja visuaalid töötatakse välja ja testitakse, lähtudes eeldusest, et inimesed ei tarbi mitte ainult funktsionaalsete vajaduste rahuldamiseks, vaid brändid on inimestevahelises suhtluses märgiks omaniku staatuse näitamisel ja pakuvad emotsionaalset rahulolu. Brändid ja sõnumid, mis jõuavad emotsionaalsete vajaduste tasandile, mõjutavad kindlasti tegelikku käitumist.

 

   

Positsioneeri bränd targalt

Konkurents on tihedam kui kunagi varem ning turundusjuhtide ülesanne - kindlustada oma brändi edu - muutub järjest raskemaks. Tarbimisharjumused muutuvad pidevalt ning keerulised ajad sunnivad kõiki olema nutikad - need, kes eile ei olnud konkurendid, võivad ootamatult ühel päeval "ära süüa" osa Sinu brändist.

 

Et üllatus ei tuleks üleöö, tunne oma turgu ja tarbijaid ning positsioneeri bränd vastavalt turuvajadustele (ümber). Kaks erinevat uuringulahendit annavad sisendi nii strateeglistes, taktikalistes kui ka operatiivsetes küsimustes.

 

Conversion Model on tarbija hindamise mudel, mis mõõdab tarbija ja brändi vahelise suhte tugevust. Operatiivse tasandi seiretes hoiab brändi jõul silma peal.
Conversion Model keskendub tarbija ja brändi vahelise suhte tugevusele - pühendumusele. Analüüs võimaldab ette näha ohte tarbijate käitumises ning võimalusi brändile tarbijate juurdevõitmiseks. 

 

   

Bränd peab tarbijaga rääkima

Reklaam ja kommunikatsioon on määrava tähtsusega brändi eduloo kujundamisel ja toetamisel ning on sageli ka turunduseelarve suurim kuluartikkel. Taktikaliste valikute toena pakume mitmeid uuringulahendeid, mis aitavad optimeerida reklaamikulutusi ning valida mõjusamaid reklaamisõnumeid. Operatiivtasandi küsimused saavad vastused konkurentide tegevuste ning oma kampaania edukuse ja mõju seirest.

 

Reklaamide eeltestimine aitab leida sobivaima reklaamisõnumi ja loovlahenduse enne kampaania algust. Loovlahenduste monitooring on andmebaas tele- ja trükireklaamide loovlahendustest, mis annab ülevaate konkurendi reklaamisõnumitest.
Kampaania järeltestimine on konkreetse kampaania meedia-mix'i edukuse kontrollimise vahend, mis võimaldab optimeerida kulutusi tulevikus. Reklaamikulutuste uuring Adex annab täpse pildi  konkurentide reklaamitegevusest meedias, selle mahtudest ja kanalivalikutest.
Kampaania mõju uuring on kampaania tulemuslikkuse mõõtmise vahend selgitamaks tarbija teadvuses toimunud muutusi.  

  

  

Vali sihtrühmani jõudmiseks õige kanal

Ükskõik  kui hea on sõnum, ükskõik kui pilkupüüdev on visuaal - kui see sihtrühmani ei jõua, jääb kommunikatsiooni mõju olematuks. Meediauuringud annavad täpse ülevaate, kes mida vaatab, kuulab ja loeb, olles seeläbi unikaalne ja hädavajalik abivahend turunduskommunikatsiooni taktikaliste otsuste vastuvõtmisel.

  

Teleauditooriumi uuring annab telepublikust  ülevaate, kaardistades telekanalite vaadatavuse. Trükimeediauuring  kaardistab ajalehtede ja ajakirjade lugejaskonna, selle profiili ning lugemisharjumused.

Raadioauditooriumi uuring annab ülevaate raadiopublikust, kaardistades raadiokanalite kuulatavusese.

 

  

TNSMetrix on objektiivne ja usaldusväärne vahend veebikeskkondade hindamiseks ja seal toimuva liikumise kaardistamiseks (külastajate arv, külastuskordade arv, vaadatud lehekülgede arv jne) ning on seetõttu turundajale väärtuslikuks abivahendiks reklaamikanalite valikul ja veebikeskkondadele oma lehekülgede arendustöös. Lisamoodul TNSMetrix+ võimaldab analüüsida veebilehtede kasutajaprofiile, teha katvusanalüüsi ja planeerida kampaaniaid.

 

Kõik päevad ei ole vennad – nii on osad meediad fookuses tööpäeval, teised nädalavahetusel; osad hommikul, teised õhtul. Omades teavet, millist sihtrühma, millisel ajal ööpäevas, millise meediaga tabada võib, aitab see planeerijatel teha efektiivsemaid otsuseid kommunikatsiooni- ja turundusvaldkonnas. Täpsemalt saad meediapäeva uuringu kohta lugeda siit

  

  

Jälgi ja hinda tulemust

Oma tehtud töö tulemuse mõõtmine ja ei ole mitte ainult iseendale hinnangu andmine, vaid see on oluline baasteave ja sisend edasisteks tegevusteks.

  • Operatiivne info võib osutada vajadusele teha kiireid muudatusi.
  • Väärtuslik kogemus, mida teha järgmine kord samamoodi või teisiti.
  • Vastus küsimusele: kuidas mõjus ja kas töötas?
Kampaania järeltestimine on konkreetse kampaania meedia-mix'i edukuse kontrollimise vahend, mis võimaldab optimeerida kulutusi tulevikus. Kampaania mõju uuring on kampaania tulemuslikkuse vahend kaardistamaks tarbija teadvuses toimunud muutusi.

 

Turundustegevuse eesmärke saab seada läbi mitmete erinevate vaatenurkade ja nii on ka töö tulemust võimalik mitmeti mõõta. Kampaania hindamise üheks osaks on müügistatistika jälgimine ja muude finantsnäitajate analüüs, kuid brändi "pehmemate" näitajatega kursis olemiseks pakuvad parima võimaluse seireuuringud. 

 

Kantar Emori pikaajalisi kogemusi erinevate seirete läbiviimisel toetavad hästitoimivad ja etteteada regulaarse graafiku alusel läbiviidavad CAPI-bussi ja CATI-bussi uuringud. Brändi seired aitavad hoida pilku peal kogu turul - märgata nii oma kui ka konkurentide turundustegevusest tulenevaid muutusi näiteks tuntuses, proovijate või regulaartarbijate osakaalus, mainehinnangutes jne. Seireuuringud kujundatakse vastavalt sellele, milliseid näitajaid soovitakse jälgida. Mitmed sellel lehel välja toodud uuringulahendid on ka integreeritavad oma brändi seirega.

  

  

TNSAtlas

TNSAtlas on unikaalne andmebaas, mis ühendab tarbija, brändid ning meedia. Analüüsides brändide positsiooni ning kaardistades turunduskommunikatsiooni sihtrühmi, annab TNSAtlas tervikliku pildi kolme osapoole omavahelistest suhetest.

 

TNSAtlas on sisendiks strateegilisel planeerimisel, pakkudes turu analüüsi ja trendi jälgimise võimalust läbi aastate, kirjeldades turu arenguid ja võimalusi. Laiaulatuslik andmebaas pakub sisendinfot ka mitmeteks taktikalisteks otsusteks.

 

TNSAtlase andmebaas annab teavet brändi tuntuse ja eelistuse kohta ning analüüsib tulemusi meediatarbimise lõikes, põhinedes esmatarbekaupade, kestvuskaupade ja ostukohtade analüüsil. Sõltuvalt tooterühmast uuritakse brändide tuntust, tarbimist ja eelistust. Uuringus on vaatluse all ligikaudu 100 tooterühma ja 1600 brändi. 

 

 

Vaata tulevikku

Pikaajalise perspektiiviga bränd elab olevikus, kuid vaatab tulevikku. Erinevad moevoolud tulevad ja lähevad, tarbijad tüdinevad kiiresti ning brändi arengu ja elujõu seisukohalt on äärmiselt oluline pidev innovatsioon ja areng.

 

Iga uue toote, brändi või innovatsiooni võtavad esmalt omaks nn "tarbimisliidrid" e tarbijad, kes oma avatud suhtumise ja käitumisega on uuenduste varajased omaksvõtjad ning võivad sillutada tee selle makrotrendiks kujunemisele. Nemad on esimesed tarbijad, kes juhatavad sisse turu kasvufaasi. Nende arvamus täna kirjeldab seda, mis määrab turgu homme.

 

FutureView uuringulahend aitab kujundada brändi tuleviku turundusstrateegiat ja arengut, pakkudes tulevikuvaadet, kuhu tarbijaturg võiks lähemate aastate jooksul suunduda.

 

 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018