Kontakt

Annette Schultz

uuringuspetsialist

eesnimi.perenimi[at]emor.ee 

Liikmelisus

Olles AQR(Association

for Qualitative Research) liige, oleme pidevalt kursis kvaliuuringute uusimate arengusuundadega.
 


Olles osa TNS meeskonnast,on meie käsutuses rahvusvahelised 

kvaliuuringute tehnikad ja vahendid nagu


 ESOMAR Membership InformationMitmed meie töötajad on ESOMAR'i (European Society for Opinion and

Marketing Research) liikmed ning järgime oma töös turu-uuringute läbiviimise häid tavasid (ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research). 

Oled siin: Kodurubriik / Lahendused / Uuringutooted / Fookusgrupid ja kvaliuuringud

Fookusgrupid ja kvaliuuringud

Kvalitatiivsed andmekogumistehnikad tulevad appi juhtudel, kui me soovime pealispinnalt sukelduda sügavamale. Selleks, et jõuda ratsionaalselt tasandilt emotsionaalsele, tõeliselt mõista, mida inimesed tunnevad, miks teevad selliseid valikuid ning leida põhjendusi nende käitumisele, ei piisa vaid ankeetidest, vaid me peame laskuma vastajatega vestlusse.

Kantar Emori kvalitatiivuuringute kogemus algab aastast 1992. Tänaseks on meil kuus erikoolituse saanud ja suure kogemuspagasiga kvalitatiivuuringute spetsialisti ja moderaatorit. Meie uuringueksperdid tunnevad ära uuringuprobleemi, mis nõuab kvalitatiivset lähenemist. Kvalitatiivne andmekogumine nõuab kindlasti ka korrektset ja professionaalset tulemuste tõlgendamist, et saadud info põhjal ei tehtaks valesid järeldusi ning otsuseid.

  

Meie uuringuekspertide kogemus hõlmab:
erinevaid sihtrühmi - tavatarbijast arvamusliidriteni, tippjuhtidest laste ja noorteni. erinevaid valdkondi - finantsteenused, telekommunikatsioon, FMCG ja toiduained, transport, haridus jne.

 

 erinevaid uuringuprobleeme:

 • sihtrühma vajadustega ja motivatsiooniga seonduv;
 • kommunikatsiooni, sh reklaamide loovlahenduste, reklaamisõnumite väljatöötamisega seonduv, reklaamitestid;
 • ideede genereerimine;
 • tootearendusega seonduv, sh kontseptsioonitestid, maitsetestid, pakendi kujundus jne;
 • brändi maine ja konkurentsipositsiooniga, brändi ja tarbija suhtega seonduv;
 • kombineeritult kvantitatiivuuringuga - nii enne kvantitatiivuuringut sisendina kui ka pärast kvantitatiivuuringut eesmärgiga saadud tulemustele pakkuda lisaväärtust ja neid lahti mõtestada.

  

Olles rahvusvaheliste organisatsioonide ESOMARi ja AQRi liige, saame pakkuda teenust kooskõlas maailmaklassi professionaalsete ning eetiliste kvaliteedistandarditega.
 
 
 

 

 

Kvalitatiivsed uuringutehnikad

Tajudes uuringuprobleemi ning määratledes sihtrühma, leiame sobivaima viisi ja tehnikad kvalitatiivuuringu läbiviimiseks. Mõned enam levinud kvalitatiivuuringute viisid:

 

 • Fookusgrupp-intervjuud, kus vestlusringis osaleb kuni 10 sihtrühma liiget. Omavaheline vestlus aitab välja tuua erinevaid vaatenurki ning erinevad seisukohad stimuleerivad vestlust.
 • Minigrupid, kus vestlusringis osaleb kuni 6 sihtrühma liiget. Väiksem osalejate arv võib luua vähem variatiivsust, kuid võimaldab laskuda veelgi sügavamasse vestlusse iga osalejaga.
 • Süvaintervjuud ja ekspertintervjuud, kus vastaja vestleb uurijaga kahekesi. Süvaintervjuu on ainuvõimalik uuringuvorm mõnede delikaatsete uuringuteemade puhul või teatud privaatsust nõudvates sihtrühmades.
 • Etnograafilised vaatlused, kus uurija viib läbi vaatluse loomulikus (tarbimise) keskkonnas nagu näiteks vastaja kodus, kaupluses vms. jälgides tavapärast protsessi teatud tegevuste tegemisel,  toodete kasutamisel, ostude sooritamisel jne.
 • Töötoad on efektiivsed loominguliste uuringuprobleemide korral või teatud sihtrühmades, kus uuringu tulemusena soovitakse jõuda konkreetse eesmärgini - näiteks ettevõttesisene töötuba eesmärgiga lahti mõtestada kvantitatiivuuringu tulemusi.

  

 

 

Meie tehnilised võimalused ja ruumid

Meie sõbralik fuajee tervitab igat külalist, pakub unikaalset linnapanoraami ning on piisavalt avar selleks, et kindlustada uuringusse kutsututele mugava ooteaja. Kõik fookusgruppidesse tulevad osalejad täidavad ka osalejaankeedi, et oleks tagatud korrektne värbamine.  TNS Emor, fuajee

 

TNS Emor, Aphrodite TNS Emor, Demeter TNS Emor, Demeter
Erineva suuruse ja sisustusega ruumid toetavad erinevate kvalitatiivuuringuvormide praktiseerimist: alates klassikalisest rühmaintervjuust või personaalsest süvaintervjuust kuni töötubade modereerimiseni. Vaba õhkkonna loomiseks on laual osalejatele kohv ja tee koos suupistetega, samuti on mugav vajadusel läbi viia kirjalikke rühmatöid.

  

Meie ruumid sobivad intervjuudeks erinevate sihtrühmade esindajatega – olgu siis intervjuud tavatarbija, ärikliendi või lastega. Ärituru sektori sihtrühma esindajad saavad tunda end koduselt ärilõuna stiilis toimuvates vestlusringides.  TNS Emor, Zeus

  

 TNS Emor, Hera  TNS Emor, Hera
Kvalitatiivuuringute üks võlusid on intervjuu käigu vahetu jälgimine. See pakub igale uuringu tellijale võimaluse kuulata oma klienti ja tema arvamusi neutraalses keskkonnas, loob tingimused mõista ja tunnetada sõnavara ning konteksti, kuidas kliendid Sinust räägivad. 
Selleks ongi Kantar Emoris uuringu tellijale loodud võimalus läbi klaasseina vahetult jälgida vestluste käiku. Mugavalt on ennast võimalik sisse seada eraldatud ruumides, mis on varustatud sünkroontõlke ja Wi-Fi-ühendusega. Teises riigis/linnas asuvatele kolleegidele on võimalik avada internetikonto vaatlusvõimalusega toimuvast.

  

   

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018