Kontakt

Heidi Reinson

käitumisteaduste juhtekspert

eesnimi.perenimi[at]emor.ee

Case studies

Kaheksa näidet maailmast, kus NeedScope on rakendust leidnud (inglise keeles).

Needscope selgitab

Oled siin: Kodurubriik / Lahendused / Uuringutooted / TNSi üleilmsed uuringulahendid / NeedScope™ / NeedScope tarbijate mõistmiseks

NeedScope tarbijate mõistmiseks

05.01.2010

NeedScope on töövahend tarbijate emotsioonide tajumiseks ning seeläbi nende vajaduste ja motivatsioonide mõistmiseks. Tugev ja püsiv suhe tarbija ja brändi vahel tekib juhul kui tarbijate vajadused on rahuldatud mitte ainult pindmisel st funktsionaalsel tasandil, vaid ka sügavamal ja tundeid vallandaval tasandil.

 

Kuidas NeedScope mind aitab?

Globaalne uuringulahend NeedScope on töövahendiks nii brändi ja kommunikatsiooni väljatöötamisel algetapis kui ka hiljem arendustöös ja eluvõime jälgimisel. NeedScope'i ainulaadsus ja põhiväärtus seisneb tema võimes jõuda sügavamale ratsionaalsest tasandist. Ratsionaalseid põhjuseid on tarbijal kerge välja tuua, kuid brändi puhul suunavad valikuid ja otsuseid pigem emotsioon ja tunded.

 

Lähtuvalt tarbijate emotsioonidest võimaldabki NeedScope:

  • saada tervikpildi turu põhivajadustest;
  • mõista turu põhivajadusi, mis suunavad tarbijaid nii funktsionaalsel, sotsiaalsel kui ka psühholoogilisel tasandil;
  • kaardistada turul olevate brändide konkurentsisituatsioon tarbijate vajadustest lähtuvalt;
  • hinnata erinevate brändide vastavust tarbijate põhivajadustele ning teha sellest tulenevaid positsioneerimis- ja muid turundusotsuseid;
  • leida seni rahuldamata vajadusi ning suunata seeläbi uuenduste tegemist.

  

  

"Ühendades kvalitatiivuuringute sügavuse ja kvantitatiivuuringute esinduslikkuse, on NeedScope asendamatu töövahend brändide väljatöötamisel, arendamisel ja positsioneerimisel."
 
 
  


 

NeedScope'i psühholoogiline mudel

See on üks kolmest universaalsest NeedScope'i tööriistast, mis teevad sellest uuringulahendist ainulaadse maailmas ning võimaldavad saada osa tarbija alateadvusest ja emotsioonist.

NeedScope kasutab analüütilise inimpsühholoogia universaalset mudelit, mis põhineb Jungi arhetüüpidel.

Need neli põhisuunda juhivad kogu inimese alateadlikku käitumist.

See pakub tugeva raamistiku tarbijate ja brändide analüüsiks emotsionaalsel tasandil.

 

 

  

Tarbija ja brändi suhte mudel

Brändi maine erinevad komponendid vastavad tarbija erinevatele vajadustele.

Emotsioon on kõige sügavamal ning just sellel põhineb tõeline brändi ja tarbija suhe. 

Samas on selleni kõige raskem jõuda ning valdavalt asub see tarbija alateadvuses.

 

  

 

Projektiivtehnikad

NeedScope kasutab projektiivtehnikaid nii kvalitatiivses kui ka kvantitatiivses uuringuetapis, et jõuda kõige sügavamale - emotsionaalsele tasandile.

Projektiivtehnikates kasutatavad pildikomplektid vastavad arhetüüpsele mudelile ning aitavad avada inimeste alateadvust.

 

 

 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018