Oled siin: Kodurubriik / Lahendused / Uuringutooted / Omnibuss-uuringud

Omnibuss-uuringud

Omnibussid on kindlas sihtrühmas ja kindla valimi hulgas regulaarselt toimuvad uuringud, kuhu igal soovijal on võimalus lisada omapoolseid küsimusi. Kantar Emor teeb omnibuss-uuringuid neljas sihtrühmas.  

 

 

CAPI-buss: tahvelarvutil silmast silma intervjuud Eesti elanikega

 

CAPI-bussi uuringu tulemused esindavad Eesti 15+-aastase elanikkonna arvamusi ja hinnanguid. Uuring toimub kuni kaks korda kuus, valimiga 550 vastajat, intervjuud on vastajate kodudes. Lisades küsimused kahte või enamasse CAPI-bussi, on võimalik kaasata uuringusse 1000, 1500 või rohkem vastajaid.

 

CAPI-bussi uuringus kasutame andmekogumiseks tahvelarvuteid ja küsitlustöö juhtimise süsteemi, mis:

 

•    tagab küsitlustöö kõrge kvaliteedi ja operatiivse küsitlusprotsessi kontrolli;
•    võimaldab kasutada küsitluses multimeedia elemente, reklaamiklippe, pilte, videoid, samuti salvestada vastaja nõusolekul tema audiosõnumit ja videopilti jmt.

 

 

 

  

CATI-buss: telefoniintervjuud Eesti elanikega

 

CATI-bussi uuringu tulemused esindavad Eesti 15+-aastase elanikkonna arvamusi ja hinnanguid. Uuring toimub Emori telefoniküsitluste keskuses kuni kaks korda kuus, valimiga 550 vastajat. Lisades küsimused kahte või enamasse CATI-bussi, on võimalik kaasata uuringusse 1000, 1500 või rohkem vastajaid.

 

 

 

  

Otsustajate omnibuss

 

Otsustajate omnibuss annab võimaluse pöörduda oma küsimustega 700 Eesti tipp- ja keskastme juhi poole. Just juhid on need, kes teevad firmas otsuseid ja ühtlasi esindavad nad turundaja jaoks atraktiivset eratarbijate sihtrühma.

 

Küsitlus toimub arvuti abil juhitavate telefoniintervjuudena kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.

 

 

 

 

  

Laste omnibuss

 

Laste omnibuss on uuring, mis võimaldab pöörduda oma küsimustega 300 Eesti 6–14-aastase lapse ja nooruki poole.

 

Laste omnibuss on soodsaim võimalus selle sihtrühma küsitlemiseks. Vastava vanusegrupi suhtes esinduslikud tulemused võimaldavad järeldusi laiendada üle Eesti.

 

Küsitlus toimub tahvelarvutiga ja personaalintervjuudena vastajate kodudes. Laste ja noorte küsitlemisel järgib Emor selle sihtrühma küsitlemisele kehtestatud erinõudeid.

 

Uuring toimub kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.

 

 

 

  

 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018