Kontakt

Kersten Jõgi

 

 

uuringuekspert

eesnimi.perenimi[at]emor.ee 

 

Kampaania järeltestimine

06.01.2010

Reklaamikampaania järeltestimine on meediaplaani edukuse kontrollimise vahend. Järeltestimise eesmärk on jälgida kampaania märkamise vastavust seatud eesmärkidele ning teha vajadusel korrektuure järgmiste kampaaniate meediaplaani ja/või loovlahendusse.

 

Kampaania järeltest toimub kuni 2 nädala jooksul pärast kampaania lõppu.
Järeltest pakub turundajale järgmist informatsiooni:

  • kampaania märkajaskonna tegelik suurus (osakaal ja arv tuhandetes);
  • kampaania märkajate sotsiaal-demograafiline profiil;
  • erinevates meediatüüpides (tele-, raadio-, trüki-, välireklaam, POS) edastatud reklaamide tegelik märkamisnäit;
  • kampaanias kasutatud erinevate loovlahendustega reklaamide märkamise võrdlus.

 

Reklaamikampaania järeltesti peamine väärtus seisneb võimaluses kaardistada reklaamide märkamist erinevates kanalites, mis võimaldab hinnata nii kogukampaania märkamist kui ka erinevate kanalite reklaamide omavahelist katvust. Analüüs selgitab, kui suur osa sihtrühmast jäi katmata, kui paljud nägid reklaami kõigist kanalitest jms. Järeltesti tulemused võimaldavad korduskampaaniate korral optimeerida meedia-mix'i ning saavutada parem tasakaal märkamisnäidu ja meediaostu investeeringu vahel.

  

"Kampaania järeltesti tulemuste kasutusväärtuse seisukohalt on võtmetähtsusega valimi esinduslikkus."
 
 
 

 

Kantar Emor korraldab reklaamide järeltestimisi, kasutades äratundmise metoodikat. Selleks näidatakse vastajale reklaami selle äratuntavas meediakontekstis. Küsitlemisel kasutatakse multimeedia arvuteid, mis võimaldavad nii tele-, raadio-, trüki- kui ka välireklaami testimist näidates vastajale konkreetset reklaami.

 

Eesti suuremad välireklaamifirmad on kasutanud seda metoodikat oma pindadel esitatud kampaaniate auditooriumi suuruse ja profiili hindamisel alates 90. aastate lõpust.

 

Kampaania järeltestimise parimat hinna-kvaliteedi suhet pakub Eestis Emori CAPI-bussi uuring, mille valim moodustatakse Eesti 15-74-aastast elanikkonda peegeldava esindusliku juhuvalimi printsiibil. CAPI-bussi tihe toimumisgraafik võimaldab leida kampaania lõpuajast lähtuvalt küsitluse optimaalseima algusaja.

 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018