Kontakt

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert

eesnimi.perenimi[at]emor.ee

RISC maailmas

RISC on rahvusvaheline seire- ja võrdlussüsteem.

Oled siin: Kodurubriik / Lahendused / Osta kohe! / Risc - meie väärtused / Risc - väärtusorientatsioonide maailm

Risc - väärtusorientatsioonide maailm

11.01.2010

RISC on rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikal põhinev väärtusorientatsioonide uuring, mis on kasulik nii äri- kui ka avaliku sektori kommunikatsiooni ja turunduse planeerimisel. Väärtushinnangud on inimese veendumused, mis on lühiperspektiivis üsna muutumatud ning millele tuginedes kujunevad meie hoiakud ja käitumine.

 

TNS Emor, Risc

 

Miks üks inimene eelistab üht ja teine teist eluvaadet, vaba aja veetmise viisi, brändi, reklaami? Erinevate eelistuste ja valikute põhjused peituvad sageli inimeste üldises maailmavaates. Eesti tarbijate väärtushinnangute analüüs aitab mõista, mis on minu sihtrühmale elus oluline ja mis on need sõnumid, mis teda kõnetavad: kas rõhk peab olema kodumaisusel või globaalsusel, kas keskkonnasõbralikkus on argumendiks, kas tervislike eluviiside propageerimine on jõudnud elanikkonna teadvusse jne.

 

Uuringu tulemused aitavad:

 • õppida tundma oma sihtrühmade mõtte- ja väärtusmaailma;
 • mõista nende suhtumist, eelistusi;
 • kujundada oma strateegia sihtrühma väärtushinnangutele vastavaks;
 • sõnastada oskuslikumalt olulisi sõnumeid, valida argumente;
 • valida parimad kommunikatsioonikanalid;
 • hoida kätt pulsil väärtuste muutumisel ühiskonnas.
   

Metoodika 

RISC on rahvusvaheline seire- ja võrdlussüsteem, mis töötati välja 1980. aastal Prantsusmaal Rahvusvahelises Sotsiaalsete Muutuste Uurimise Instituudis (International Research Institute of Social Change). Seiresüsteem on kasutatav rahvusvaheliselt litsentside kaudu. RISCi poolt välja töötatud rahvusvahelise väärtuste seiresüsteemi aluseks on sada indikaatorküsimust inimeste igapäevase käitumise, valikute ja veendumuste kohta.

 

Uuring jaotab Eesti inimesed 10-sse väärtus-orientatsioonide rühma kolmemõõtmelises väärtuste ruumis, mille telgedeks on:
 • muutumine-stabiilsus;
 • hoolimine-enesekehtestamine;
 • väljapoole suunatus-enesele keskendumine.
Uuringu tulemusel saame võrrelda sihtrühmade väärtusmaailmaid - näiteks konkureerivate brändide tarbijaid ja eelistajaid, telesaadete vaatajaid, ajalehtede lugejaid, mingi poliitilise veendumuse pooldajaid vms.

 

Tänu globaalselt rakendatavale samale metoodikale on võimalik luua taustsüsteem teiste Euroopa riikidega.

 

Uuringu läbiviimine 

Iga kahe aasta tagant viib TNS Emor läbi Eesti elanike väärtushinnangute üldkaardistuse, mis annab esindusliku pildi 15-74-aastaste eestimaalaste väärtusmaailmast.

 

2010. aasta aruanne valmis juunis!

 

Kliendi soovil saab RISC kaardistust eriuuringuna läbi viia igas kliendile olulises sihtrühmas.

 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright TNS Emor 2014