Kontakt

Aivar Voog

brändiuuringute ärisuuna juht

eesnimi.perenimi[at]emor.ee 


 

Katrin

Männaste

tarbijaturu uuringute ekspert

eesnimi.perenimi[at]emor.ee 

Osta kohe!

Jaeseire - igapäevakaupade ostukohtade turupositsiooni ja mainet kaardistav seireuuring


 Kaubanduskeskuste seire - kaubanduskeskuste ja kaubamajade turupositsiooni ja mainet kaardistav seireuuring


Finantsmonitooring - Eesti elanikkonna finantsolukorda ja finantskäitumist kajastav uuring

Oled siin: Kodurubriik / Lahendused / Uuringusuunad / Tarbijaturg

Tarbijaturg

Tundes turgu ja tarbijat - ainult nii on võimalik edu saavutada. Mõistmine, kuidas tarbija jõuab ostuotsuseni, aitab kujundada kogu müügi- ja turundusstrateegiat. Turu süvaanalüüse, tarbijakäitumise pikaajalisi trende ja hetkelist ostuotsuse kujunemist aitavad lahti mõtestada TNS Emori mitmed uuringulahendid ja eriuuringud.

 

TNS Emori uuringueksperdid aitavad nii tootjatel kui ka jaemüüjatel oma tarbijaid tundma õppida ning mõista nende ostukäitumist. 

  • Tarbija vajaduse ja motivatsiooni tajumine aitab arendada toodet ja kujundada brändi.
  • Tarbija võimalustega kursis olemine aitab kalkuleerida hinnapoliitikat ja prognoosida müüginumbreid.
  • Tarbija hoiakute ja väärtusmaailma tundmine aitab leida õige keele nende kõnetamiseks ja käitumise mõjutamiseks. 
  • Tarbija käitumise uurimine aitab mõista otsustusprotsessi tagamaid.

 

Tarbija teeb valikuid enda soovidest, mitte pakkuja omadest lähtudes. Uuri välja, millised on Sinu tarbija soovid.
 
 
 

 

Vajadus ja motivatsioon lähtekohana

Toote-teenuse ostmine saab alguse vajadusest. Tänapäeval piirdub vajadus harva vaid toote-teenuse funktsionaalse poolega, tarbija leiab endale sobiva brändi pigem ikka tajutava lisaväärtuse alusel. Ometi märkame sageli, et tooterühmade liiderbrändide tarbijaskonnad on oma olemuselt üsna sarnased ja osaliselt kattuvad ning maineprofiil oluliselt ei eristu. Motivatsiooni ja valiku põhjuste lahtimõtestamisel tulevad appi mitmed uuringulahendused. 

 

NeedScope on uuringulahend, mis seob brändi tarbija emotsionaalsete vajadustega. Tarbijate valikuid ja otsuseid mõjutavad emotsioonid. Kuigi ratsionaalseid argumente ei saa ignoreerida, peame teadvustama, et need asetuvad sügavamatele emotsionaalsetele vajadustele ja panevad aluse tarbija ja brändi vahelisele tugevale suhtele. Oskus eristada tarbijate emotsionaalsete vajaduste tüüpe ning juhtida selle põhjal oma brändi annab hindamatu konkurentsieelise - see ei ole kopeeritav konkurentide poolt ning lubab turul küsida kõrgemat hinda.

 

Optima on võimas brändiportfelli juhtimise tööriist, mis annab põhjaliku ülevaate sellest, kuidas turg toimib. Optima keskendub tarbijate valikutele konkurentsisituatsioonis  - miks osutub valituks just see bränd teiste ees. Analüüsides brändipositsiooni konkurentsis, on võimalik leida parim viis turupotentsiaali ärakasutamiseks. 

 

  

Võimalused tagab ressurss

Raha paneb rattad käima. Tarbija saab kulutada ainult nii palju, kui tal selle tarvis ressursse on. Keskmise palganumbri teadmisest võimaluste hindamisel jääb väheseks, sest enne kauplusesse minekut tuleb paljudel maksta laenud, liisingud ja muud püsikulud. 

 

F-Monitor on TNS Emori regulaaruuring, mis toimub kord aastas. Uuring kajastab Eesti elanikkonna finantskäitumist - sissetulekute ja väljaminekute dünaamikat, vaba raha olemasolu ning plaane tulevikuks.  

 

 

Tarbijate hoiakud ja väärtused määravad käitumise

Inimese väärtused on tema kindlad tõekspidamised ja veendumused, mille valguses me igapäevaselt toimime ja võtame vastu otsuseid. Süvenedes inimeste väärtushinnangute maailma, saame vastuseid nii mõnelegi küsimusele - miks üks inimene eelistab üht ja teine teist eluvaadet, vaba aja veetmise viisi, brändi, reklaami?

 

RISC on rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikal põhinev väärtusorientatsioonide uuring, mida TNS Emor on järjepidevalt läbi viinud juba rohkem kui kümme aastat. Eesti elanike väärtushinnangute analüüs aitab kommunikatsiooni ja turunduse planeerimisel mõista, mis on minu sihtrühmale elus tähtis, kuidas siduda brändi väärtused ja reklaamikeel ning muu kommunikatsioon tarbijatele oluliste sõnumitega?

 

Lojaalsus, rahulolu, pühendumus on märksõnad, millega kirjeldatakse brändi ja tarbija vahelise suhte tugevust. Tugev seotus brändiga emotsionaalsel tasandil on see, mis toob kliendi tagasi ja paneb tarbija ikka ja jälle kindlast kohast kindlat brändi ostma.

 

Conversion Model on tarbija hindamise mudel, mis mõõdab tarbija ja brändi vahelise seose tugevust - pühendumust. Konkurentsivaate analüüs võimaldab ette näha ohte tarbijate käitumises ning leida võimalusi tarbijate juurdevõitmiseks.  

 

TRI*M on uuringulahend kliendirahulolu ja kliendisuhte tugevuse mõõtmiseks. Lisaks ratsionaalsele rahulolule ja käitumuslikult lojaalsusele arvestatakse ka emotsionaalset seotust ning seda kõike ümbritsevas konkurentsisituatsioonis.

  

  

Tundes käitumismustreid, saad suunata valikuid

Tundes tarbija otsustus- ja käitumisloogikaid sisseoste tehes, saame mõjutada tema poolt tehtavaid valikuid poes. Iga tarbija läbib oma ostlusteekonnal mitmeid erinevaid etappe - alates kaupluse valikust kuni brändi valikuni tooterühmas. Ostja loobumine ükskõik millises teekonna punktis on kaotatud võimalus kaupmehe ja brändihoidja jaoks.

 

Ostlusteekonna uuringud on vahendiks tarbija motivatsiooni ja ostukäitumise kaardistamisel. Teadmine sellest, kuidas ostja poes liigub, tema ostuprotsessi tajumine ja mõistmine aitab välja töötada strateegiaid ja kavandada taktikalisi käike mõjutamaks ostukäitumist, et seeläbi suurendada kaupluse ja/või tootebrändi läbimüüki.

 

Otsustuspuu väljajoonistamine aitab mõista, milline on tarbija mõtteloogika ja kuidas ta jõuab ühe või teise toote ja brändi ostuotsuseni. Ostja vaatenurk, mille alusel nad tooteid/brände kategoriseerivad ja valikuid teevad, aitab kaupmehel leida parima lahenduse kaupade paigutuse osas, tootjal optimeerida pakendeid ja jõuda tõhusaima kommunikatsioonini nii sees- kui ka väljaspool kauplust.

 

Loe lähemalt ostuprotsessi uuringutest siit.

 

  

Konkurentsivaade loob taustsüsteemi

Turg areneb ja muutub pidevalt. Äärmiselt tihe konkurents, uued valikud toodete ja brändide osas panevad tarbijate lojaalsuse proovile. Seireuuringud aitavad jälgida nii oma kui ka konkurentide turundustegevusest tulenevaid muutusi - näiteks tuntuses, proovijate või regulaartarbijate osakaalus, mainehinnangutes jne. TNS Emori pikaajalisi kogemusi erinevate seirete läbiviimisel toetavad hästi toimivad ja regulaarse, ette teada graafiku alusel läbiviidavad CAPI-bussi ja CATI-bussi uuringud.

 

Seireuuringud võimaldavad:

  • saada operatiivselt infot turul toimuvast;
  • õigeaegselt märgata ohusignaale;
  • hinnata oma turundustegevust;
  • jälgida konkurentide tegevusest tulenevaid mõjusid.

Kliendi eriuuringuna läbiviidavad seired kujundatakse vastavalt sellele, milliseid näitajaid soovitakse jälgida. Paindliku ülesehituse tõttu on võimalik seireuuringutega liita ka mitmeid muid standardseid uuringulahendusi. 

 

Jaekaubandusturu ülevaadet pakuvad kõigile kättesaadavad TNS Emori omanduses olevad uuringutulemused:

Jaeseire - igapäevakaupade ostukohtade turupositsiooni ja mainet kaardistav seireuuring.  Kaubanduskeskuste seire - kaubanduskeskuste ja kaubamajade turupositsiooni ja mainet kaardistav seireuuring.

  

    

Valmislahendused ...

TNSAtlas on unikaalne andmebaas, mis ühendab tarbija, brändi ja meedia. Võimalus õppida oma või konkurendi brändi tarbijat tundma koos tema meediatarbimise harjumustega.

   

 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018