Kontakt

 

Aivar Voog

tarbijaturu uuringute ärisuuna juht

eesnimi.perenimi[at]emor.ee 

TNSAtlas

TNSAtlas on strateegiline ja Eestis unikaalne turundusjuhi töövahend, mis uurib tarbija, brändi ja meedia omavahelist suhet. See toetab nii bränditurundust ja -komminikatsiooni kui ka meediaplaneerimist strateegilisel tasandil.

 

Tarbijad käituvad erinevalt nii toodete ja tooterühmade kohta teabe otsimisel, selle töötlemisel kui ka otsuste tegemisel. Parima tulemuse saavutamiseks peavad turunduskommunikatsioonivõtted olema sobitatud nii erinevate sihtrühmade kui ka erinevate otsustusfaasidega. See aga on võimalik ainult siis, kui on olemas selge ülevaade tarbijate ja kaubamärgi vahelisest suhtest.

 

TNSAtlas analüüsib brändide positsiooni ning kaardistab turunduskommunikatsiooni sihtrühmi. Erinevaid mooduleid on võimalik vaadata iseseisvalt või tervikpildi saamiseks ja seoste leidmiseks omavahel põimitult. Nii annab andmebaas teavet brändi tuntuse ja eelistuse kohta ning analüüsib tulemusi meediatarbimise lõikes.

 

TNSAtlas põhineb esmatarbekaupade, kestvuskaupade ja ostukohtade analüüsil. Uuringus on vaatluse all ligikaudu 100 tooterühma ja 1600 brändi. Sõltuvalt tooterühmast uuritakse brändide tuntust, tarbimist ja eelistust.

 

Sihtrühma analüüsile lisab väärtust informatsioon tarbija vaba aja veetmise, hobide, reisimise ja huvide kohta. Lisaks sisaldab uuring valikuliselt teavet inimeste üldiste hoiakute ja erinevatesse teemadesse suhtumise osas.

 

Meediatarbimise osas on kaasatud tele-, trükimeedia, internet ja raadio. Lisaks sisaldub meediapäeva moodul, mis näitab erinevate meediate jälgimist erinevatel kellaaegadel. 

 

Uuring viiakse läbi isetäidetava ankeedina. Selles osales üle Eesti kokku 1300 vastajat, kelle vanus oli 15-74 eluaastat.

 

Analoogsed uuringud ja andmebaasid on saadaval ka Läti, Leedu, Soome ja mitmete muude riikide kohta. See on soodne võimalus hankida baasteavet välisriigi turu kohta. Küsi lisa! 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018