Oled siin: Kodurubriik / Uudised / Uudiste arhiiv / Tööandjana on eelistatud kolme valdkonna ettevõtted

Tööandjana on eelistatud kolme valdkonna ettevõtted

20.06.2007

Palgatöötajatena leiba teenivad eestimaalased eelistavad töötada finantsteenuste, infrastruktuuri ning turismi ja vaba aja teenuste ettevõtetes.

Praegused töötegijad väärtustavad ennekõike neid ettevõtteid, kelle üldisesse mainekusse ja edukusse nad usuvad ning kes pakuvad tänu sellele stabiilset töökohta.

Kõige mainekamad tööandjad, kes saavad valida laiema ringi töölekandideerijate seast, on Tallink, Hansapank ja EMT. Võrreldes eelmisel aastal läbi viidud uuringuga on tööandjate pingerea tipus enam positsioone parandanud EMT, SEB Eesti Ühispank ja Riigimetsa Majandamise Keskus.

Uuringutulemused näitasid, et selget eelistust era- või avalikus sektoris töötamise kasuks paljudel töötavatel inimestel ei ole. Erasektoris loodetakse saada paremat palka, kuid avaliku sektori tugevuseks tööandjana peetakse mitmekülgsemate arengu- ja koolitusvõimaluste pakkumist.

Uuringu projektijuhi Mari-Liis Eensalu sõnul ei lange ettevõtete üldine mainekus ja maine tööandjana üks-üheselt kokku: tööandjatena ollakse rohkem valmis kaaluma telekommunikatsiooniteenuste, infrastruktuuri ja turismiteenuste ettevõtteid. Toiduainetetööstuse ettevõtted kalduvad olema üldiselt mainekamad, aga tööandjate pingereas on nad mõnevõrra madalamatel kohtadel.

Tööandjate maine uuringu korraldas TNS Emor aprillis-mais 2007. Selle käigus kaardistati 600 palgatöötajana töötava eestimaalase ootused ning eelistused.

Paralleelselt viis TNS Emor samalaadse uuringu läbi ka noorte, tööturule sisenevate spetsialistide seas. Uuringus osales 598 kõrgharidust omandavat majanduse, reaalainete ja tehnikaerialade tudengit kümnest suuremast kõrgkoolist.

Noorte eelistusi eristab palgatöötajatest üldiselt see, et tööandja valikul eelistatakse selgelt erasektorit, kus lisaks paremale palgale peetakse tööd sisuliselt huvitavamaks. Valdkondade võrdluses tuleb selgelt esile finantsteenuste sektori eelistamine. Kolm enim aktsepteeritud tööandjat on Hansapank, Rahandusministeerium ning EMT. Eelistatud tööandjat valides tähtsustavad noored kõrgemalt tööandjate pakutavaid karjääri- ja arenguvõimalusi.

Lisateave: info at emor dot ee

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright TNS Emor 2014