Kontakt

Külliki Rannu

Kantar Emori küsitluspersonalijuht

eesnimi.perenimi[at]emor.ee 

personal[at]emor.ee

Oled siin: Kodurubriik / Emor / Töösoovijale

Tule Emoriga koostööd tegema!

Ootame tööle uusi küsitlejaid Tallinna, Harjumaa, Läänemaa ja Raplamaa piirkonda. Töö sisuks on elanike küsitlemine kodudes tahvelarvuti abil.

 

Pakume väljaõpet ning kogenud küsitleja supervisiooni.

 

 

 

 

Küsitleja-andmekoguja

Küsitleme vastajaid kodudes erinevatel teemadel (nt avalik arvamus, rahulolu teenuste ja toodetega, meediakasutus, brändide tuntus, ettevõtete maine,  sotsiaalteemad, ostukäitumine jm). Küsitleme peamiselt tööpäeva õhtutel ja nädalavahetustel. 

Pakume:

 • väljaõpet ja kogenud küsitleja juhendamist esimeste intervjuude läbiviimisel;
 • 24 h küsitleja tugitelefoni;
 • töökoormusest sõltuvat palka ning töövõtulepingut;
 • paindlikku tööaega ja -koormust;
 • sõidukulude kompenseerimist.

 

Küsitleja töö sobib Sulle, kui oled:

 • kohusetundlik, täpne ja korrektse välimusega;
 • suutlik looma kontakte ja suhtlema erinevate inimestega;
 • heal tasemel eesti ja vene keele oskusega;
 • vilunud arvutikasutaja; 
 • iseseisva töötamise ja aja planeerimise oskusega ning pead kinni tähtaegadest.
 • kui kandideerid väljaspool Tallinna või suuremaid linnu ja saad kasutada maapiirkonnas küsitlemiseks autot.  
    

 

 

Telefoniküsitleja

Küsitlemine telefoni teel toimub Kantar Emori uuringukeskuses Tallinnas, Tammsaare Ärikeskuses. Tööaeg on peamiselt tööpäeva õhtutel kuni kella 21.00-ni. Oluline on tööle jõudmise võimalus kl 17.00.

Pakume:

 • väljaõpet ja juhendamist superviisorite poolt;
 • töötulemustest sõltuvat palka ning töövõtulepingut;
 • sõbralikku ja mitmekesist kollektiivi eri vanuses küsitlejatega.

 

Telefoniküsitleja töö sobib Sulle, kui oled:

 • hea suhtleja ja kontaktilooja;
 • meeldiva hääle ja hea diktsiooniga;
 • kohusetundlik ja täpne;
 • oskad kasutada arvutit;
 • heal tasemel eesti ja vene keele oskusega (ladus teksti lugemine, küsimuste sisu mõistmine, suhtlus vastajatega);
 • valmis küsitlusi läbi viima pidevalt umbes 0,25 (40 tundi kuus) või suurema koormusega.
   

 

   

Fookusgrupi värbaja

Töö sisuks on sobivate inimeste leidmine ja valik Kantar Emori erinevatesse vestlusringidesse, sh ka oma tutvusringkonnast. Vestlusringid toimuvad peamiselt Tallinnas, Kantar Emori büroo stuudiotes. Töö on projektipõhine ja väikese sagedusega.

Pakume:

 • lühikoolitust ja projektijuhi pidevat telefonituge;
 • võimalust teha koostööd oma kodus;
 • töötulemustest sõltuvat palka ning töövõtulepingut.

Fookusgrupi värbaja töö sobib Sulle, kui oled:

 • avatud, julge ja hea suhtleja ja/või omad laia tutvusringkonda;
 • kohusetundlik, eesmärgile orienteeritud ja täpne;
 • valmis pakkuma abi uuringutes aeg-ajalt, mitte pideva koormusega
   

  

 

Ostleja / teeninduskvaliteedi hindaja

Töö sisuks on osalemine etteantud eesmärgiga teenindussituatsioonides ja teeninduskvaliteedi hindamine kindlate näitajate lõikes. Töötada saab kodupiirkonnas, kuid soovi ning võimaluse korral aeg-ajalt ka mujal Eestis. Töökoormus on projektipõhine ja väikese sagedusega.

Pakume:

 • koolitust ja projektijuhi pidevat telefonituge;
 • arendavaid projektikoolitusi;
 • töökoormusest sõltuvat palka ning töövõtulepingut.

 

Ostleja töö sobib Sulle, kui oled:

 • teeninduse ja teeninduskvaliteedi arendamise huviga;
 • julge suhtleja ning tavakliendiks kehastuja;
 • põhjalik, täpne ja tähelepanelik märkama nii üldpilti kui ka detaile;
 • osav kirjutaja oma mõtete väljendamisel ja grammatiliselt korrektse tekstiloomega;
 • internetikasutaja, et täita hinnanguankeedid Emori veebisüsteemis;
 • valdad kesktasemel eesti keelt;
 • kohusetundlik ja pead kinni tähtaegadest.

   

  

 

Kui soovid meile tööle kandideerida, siis palun täida siin ankeet või saada oma CV e-mailile: personal[at]emor.ee.

Emoris ootab ees:

 • sõbralik ja üksteist toetav kollektiiv;
 • väga head töötingimused Tammsaare Ärikeskuses;
 • kaasaegsed töövahendid, küsitlustööks tahvelarvuti; 
 • väljaõpe, koolitused ja arenguperspektiivid.
   

Emoriga koostööd tehes osaled Eesti elanikele meelepärasema tuleviku kujundamises.

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018