Kontakt

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert

eesnimi.perenimi[at]emor.ee

Loe lisaks

Employee Experience Management (inglise keeles pdf.)

Oled siin: Kodurubriik / Lahendused / Uuringutooted / TNSi üleilmsed uuringulahendid / Töötajate pühendumuse TRI*M™

Töötajate pühendumuse TRI*M

Töötajate TRI*M on spetsiaalselt välja töötatud uuringulahendus töötajate pühendumuse mõõtmiseks, juhtimiseks ja jälgimiseks. Lisaks ratsionaalsele rahulolule ja emotsionaalsele seotusele organisatsiooniga tuuakse juurde käitumuslik lojaalsus ning organisatsiooni tööõhkkonna motiveeritus ja usk ettevõtte tulevikuväljavaadetesse. Nende dimensioonide baasilt arvutatud TRI*M-indeks on oluliselt parem töötajate pühendumuse ja panuse mõõdik kui lihtsalt rahulolu. 


 

KUIDAS TÖÖTAJATE PÜHENDUMUSE TRI*M AITAB MINU ETTEVÕTET?

Töötajate pühendumuse TRI*M-indeks on lihtne mõõdik, mida on hea rakendada ettevõtte personalitöös olukorra hindamiseks ja jälgimiseks. Lisaks ühenumbrilisele nn katusindeksile toetab TRI*Mi terviklahendus töötajaskonna juhtimist erinevates etappides:

  • TRI*M-maatriks aitab määratleda konkreetsed valdkonnad, mis nõuavad organisatsioonis tähelepanu esmajärjekorras;
  • TRI*M-maatriks aitab ka mõista, millised mõjurid personali pühendumust kõige enam kujundavad;
  • TRI*Mi tüpoloogia aitab hinnata töökeskkonna motiveeritust, vaadates, kui palju on organisatsioonis erineva motivatsiooni ja rahulolutasemega töötajaid - kriitikud, raudvara, edasiviijad ja ükskõiksed;
  • üleilmne TRI*Mi andmebaas pakub võimalusi anda hinnang oma ettevõttele võrreldes neid keskmiste tulemustega maailmast;
  • jälgida oma juhtimisotsuste edukust, seirates töötajate pühendumuse muutumist ajas ja erinevates olukordades.
     

 

TRI*Mi küsimustik kohandatakse igale konkreetsele ettevõttele, lähtudes selle spetsiifikast ja eripärast. Reeglina on TRI*Mi lähenemist võimalik ka ühendada varem tehtud töötajate rahulolu uuringutega nii, et järjepidevus säilib. Uuringut on võimalik läbi viia  nii isetäidetavate ankeetide kui ka internetiküsitluse vormis.

 

Pühendunud töötajad, tugevad kliendisuhted ja head suhted partneritega, aktsionäridega ja teiste sidusrühmadega on ettevõtte edu saavutamisel määravad. Siin astub mängu TRI*Mi ainulaadsus. Töötajate pühendumuse TRI*M on üks osa laiemast vaatenurgast, mis seob erinevate sidusrühmade – klientide, töötajate, avalikkuse – tagasiside mõõtmise ühtseks tervikuks.
Vaata ka uuringulahendeid
Kliendisuhte tugevuse TRI*M
Korporatiivse maine TRI*M.
 

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018