Kontakt

Aivar Voog

brändiuuringute ärisuuna juht

eesnimi.perenimi[at]emor.ee 

Tootearendus

15.12.2009

Uue toote või brändi loomine on tõeline väljakutse - edukaks osutuvad vaid vähesed uued ideed. See on äri risk - õnnestujad ettevõtted saavad elujõudu juurde, ebaõnnestujad peavad toime tulema tulutult tehtud kulutustega.

Enne kui algab millegi uue arendamine, on vaja ära tunda head ideed ning nendega edasi töötades luua algkontseptsioon. Lõplikuks õnnestumiseks peab olema valitud õige strateegiline suund ning tehtud taktikalised otsused, lihvitud detailid - toode ise, bränd, pakend, hind ja turundussõnum.

 

Toote- ja brändiarenduse valdkonnas on meie eesmärgiks aidata maandada sellega kaasnevaid riske ning seeläbi suurendada turul läbilöömise võimalusi. Meie abiga saad:

  • avastada uusi ideid;
  • luua ja lihvida toote- või brändikontseptsioone;
  • ära tunda toimivad ideed ja leida "tühja" koha turul;
  • määratleda katmata sihtrühma;
  • kujundada parima pakendi;
  • leida parimad müügiargumendid;
  • välja töötada ja testida tõhusaima kommunikatsiooni.

   

"Edukas innovatsioon algab teadmisest, mida otsida ja kus kohast seda otsida"
 
 
 

 

Innovatsiooni teekond

Millegi uue loomine läbib Innovatsiooni Teekonna. Selleks, et see retk kujuneks edukaks, peab see olema juhitud tarbija vaatenurgast lähtuvalt ehk vastama kolmele tunnusele:

  • SELGUS: tootel/brändil peab olema tarbija jaoks selgelt eristuv omadus;
  • ASJAKOHASUS: seda eristuvat omadust peab tarbija tajuma eelisena;
  • HUVIÄRATAVUS: see eelis peab tarbija jaoks olema piisavalt huviäratav, et ületada takistused toote/brändi proovimiseks ja kasutamiseks.

 

Meie eksperdid ja uuringulahendused saavad pakkuda tuge selle teekonna üksikutel sammudel  või olla partneriks kogu maa läbimisel.

 

1. AVASTA
Võimaluste ja vaatenurkade leidmine ja sorteerimine.
Rahuldamata vajaduste avastamine.
Insightment -  loomingulist protsessi hõlmava uuringulahenduse abil on võimalik avastada tarbija vaatenurki, mis toovad esile uusi ärivõimalusi.
 2. ARENDA
Parimate ideede väljavalimine, edasiarendamine kontseptsioonideks ja nende lihvimine.
Tarbija vastukaja kontseptsioonidele.
Super Group - loominguline ideede genereerimise ja kontseptsioonide arendamise protsess, mis ühendab endas loomingulised tarbijad, loojad ja eksperdid.
Super Clinic - kontseptsioonide lihvimine, mis tugineb loomingulisel ja sisukal tarbijapoolsel tagasisidel.
3. TEOSTA
Lansseerimispaketi väljatöötamine ja eesmärkide seadmine.
Tarbija hinnangud kommunikatsioonile.
Reklaamide eeltestimine aitab leida sobivaima reklaamisõnumi ja loovlahenduse ning annab vastuse, kas soovitud sõnum töötab.
Tootetestid ja fookusgrupid on sobivaim lahendus tarbija tagasiside saamiseks pakendi, kujunduse, maitse vms osas.

   

  

Strateegia peab olema paigas

Kantar Emor pakub mitmeid üleilmse kasutusega uuringulahendeid, mis aitavad toote või brändi väljatöötamise erinevatel etappidel:

 

NeedScope - tarbijate vajadustest lähtuv turukaarditamise mudel, mis aitab leida seni veel täitmata "auke" turul ning vastavalt positsioneerida ning kujundada sõnumeid. AdEval - reklaamide eeltestimise vahend aitab kujundada kommunikatsiooni  ning annab vastuse, kas soovitud sõnum töötab.
Optima - brändi positsioneerimise vahend, mis paigutab brändi õigesse kohta turukonkurentsis ning aitab leida parima viisi potentsiaali ärakasutamiseks. WebEval - veebilehtede arendamise vahend, mis läbi kasutajate tagasiside annab sisendi veebilehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks. 

 

  

Kontakt | RSS | Telli uudised e-mailile | Sisukaart

Copyright Kantar Emor 2018