Finantsseire

Kantar Emori trendiuuringud annavad rikkalikku teavet mitmete valdkondade kohta, võimaldades sealseid arenguid jälgida ajalise trendina. Eesti elanike finantskäitumist ja -hoiakuid kajastav finantsseire trendiuuring heidab pilgu eestimaalaste rahakotti ja annab ülevaate hinnangutest oma pere ja ka riigi majanduslikule olukorrale. Mahukas uuring hõlmab mitmeid finantsvaldkonna teemasid:

  • Elanikkonna üldine majanduslik olukord ja eesmärgid

Milline on pere majanduslik olukord võrreldes eelmise aastaga? Kui pikalt planeeritakse pere rahaasju? Kas ja kuidas peetakse väljaminekute kohta eelarvet? Kuidas hinnatakse oma majanduslikku toimetulekut? Mida ennustakase järgneva aasta kohta? Leibkonna peamised eesmärgid järgneva aasta jooksul.

  • Laenud ja kohustused, laenukäitumine

Hoiakud laenamise ja laenuraha kasutamise suhtes. Millised laenuvõimalused on oma pere jaoks sobivaimad? Millised laenud-kohustused hetkel perel on? Kui suure osa need igakuisest sissetulekust moodustavad. Kust laenud on võetud, milliseid kanaleid kasutatud? Plaanid laenukohustuste võtmiseks järgneva aasta jooksul. Millistel eesmärkidel need võetakse?

  • Säästmine ja investeerimine

Hoiakud säästmise suhtes, sobivaimad säästmis-kogumisviisid. Olemasolevate säästude-hoiuste kaardistus, plaanid järgnevaks aastaks. Millised on säästmise eesmärgid, osakaal pere igakuisest sissetulekust. Majanduslik toimetulek peamise sissetulekuallika kadudes.

  • Arveldused ja maksekäitumine

Kasutatud makseviiside kaardistus, väiksed ostud vs. suured ostud. Sularaha kasutus vs. digitaalsed võimalused. Suhtumine sularahavabasse ühiskonda ning sularaha kasutamise põhjused.

  • Krüptoraha

Teadlikkus krüptorahast ning erinevate digitaalrahade tuntus. Krüptoraha omamine ning soetamisplaanid. Eelised ja takistused krüptoraha soetamisel ja omamisel.

  • Ettevõtlus

Ettevõtlusega tegelemine ja plaanid tulevikuks. Motivaatorid ja takistused ettevõtlusega alustamiseks.

  • FinTech ettevõtted

Erinevate finantstehnoloogiaettevõtete tuntus. Teadlikkus nende ettevõtete pakutavatest teenustest ja nende teenuste kasutamine. Suhtumine FinTech ettevõtetesse. Plaanid tulevikus selle valdkonna ettevõtete teenuste kasutamiseks.

  • Finantsettevõtete tuntus ja nende teenuste kasutamine

Finantsteenuste pakkujate tuntus ja nende teenuste kasutamine. Põhipank ning selle teenuste kasutamine tulevikus. Teiste pankade teenuste kasutamine. Väike- ja kiirlaenupakkujate tuntus ning nende teenuste kasutamine. Ühisrahastusplatvormide teadlikkus, kogemus nendesse investeerimisel.

  • Internetiostud

Erinevate veebipoodide tuntus, kogemused internetist ostmisel. Ostetavate kaubagruppide kaardistus. Kohalike ja välismaiste veebipoodide osakaalud. Milliseid tehnilisi vahendeid kasutatakse ostlemisel. Kaupade tagastamine, tagastamismugavus.

Finantsseireuuring toimub sügisel ka Lätis ja Leedus, võrdlusandmed on saadaval detsembris.

 

Lele Aak

Lele Aak

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8513

Karin Niinas

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.