Küsitlejale

Tule Emoriga koostööd tegema!

 

  • Ootame tööle uusi küsitlejaid peamiselt Tallinna, Harjumaale ja Haapsallu.
  • Töötada saab paindliku tööaja ja soovitud koormusega.
  • Küsitleda on võimalik põhitöö kõrvalt tööpäeva õhtutel ja nädalavahetustel.
  • Töö sisuks on erinevatel teemadel (mh avalik arvamus, meedia, ostukäitumine jm) elanike küsitlemine kodudes tahvelarvuti abil.
  • Pakume väljaõpet ja kogenud küsitleja supervisiooni.
  • Vajalik on lisaks eesti keelele ka piisav vene keele valdamine.
  • Küsitlemine toimub Emori uuringukeskuses Tallinnas Tammsaare Ärikeskuses.
  • Tööaeg peamiselt tööpäeva õhtutel kl 17.00-21.00 ja nädalavahetustel.
  • Koostame töötaja soove arvestava graafiku, eeldades koormuse soovi u 40 tundi kuus.
  • Pakume väljaõpet tööks.
  • Küsitlejat ootavad meeldiv kollektiiv, head töötingimused ja tasuta kuumad joogid.
  • Vajalik on vähemalt kesktasemel vene ja eesti keele oskus.
  • Eeldame head suhtlusoskust, täpsust, selget diktsiooni ja meeldivat häält.
  • Eesti- või venekeelsed fookusgrupid (vestlusringid) toimuvad peamiselt Tallinnas Emori büroos.
  • Töö sisuks on sobivate osalejate leidmine ja valik Emori erinevatesse vestlusringidesse, sh ka oma tutvusringkonnast.
  • Koostöö on projektipõhine ja mittepidev.
  • Töö sisuks on osalemine kliendi etteantud teenindussituatsioonides ja teeninduskvaliteedi hindamine kindlate näitajate lõikes.
  • Töökoormus on projektipõhine ja mittepidev.
  • Eeldame huvi teeninduse vastu või varasemat teenindustöö kogemust.
  • Ostleja roll on usutavalt kehastuda kliendiks, sooritada visiit teenindusasutusse ning täita hinnanguankeet internetis.
  • Eeldame detailide märkamise oskust, piisavat kirjalikku eneseväljendusoskust ja grammatilist korrektsust.

Kui soovid meile tööle kandideerida, siis palun täida siin ankeet või saada oma CV e-mailile: personal@emor.ee.

Emoriga koostööd tehes osaled Eesti elanikele meelepärasema tuleviku kujundamises!

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Emori uuringuekspert, Kantar Emor

Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi kõrvalt Google’i.