Loosiratas

Iga kord, kui saad e-posti teel uuringukutse ning vastad, osaled ka loosimises. Siin avaldame infot võitjate kohta.

Palju õnne võitjatele! Kõikide võitjatega võetakse personaalselt ühendust.

 • Infotehnoloogia teemal toimunud küsitluses osalenute vahel loositi välja 50-eurose väärtusega kinkekaardid. Loosiõnn naeratas järgmistele vastajatele:

  m**l**.p**r**@gmail.com
  s**m**@gmail.com
  k*l*.s*a*@gmail.com
  m**i**.t*r*@gmail.com
  a*e*.s**e*@mail.ru
  h**e**.k*p*@gmail.com
  m**e*.p***i***i@gmail.com
  l**i**i**@gmail.com
  k***i**l**p@gmail.com
  u**l**@gmail.com

  Töökeskkonna teemal toimunud küsitluses osalenute vahel loositi välja 10-eurose väärtusega kinkekaardid. Võitjateks osutusid:

  k***i*.k***a**i*@gmail.com
  k**b**@hot.ee
  t***.k**i***d@mail.ee
  n**t*@hot.ee
  r***.j**r***-*a**l**e@***i***a***i***.ee
  a**a**o***@gmail.com
  a**k**l**@yahoo.com

  Kvartaliloosis olid auhinnaks 50-eurose väärtusega kinkekaardid. Loosiõnn naeratas järgmistele vastajatele:

  a***t**i*.m***n**k*@gmail.com
  v**k**a***s@hot.ee
  a***.j***a*s@gmail.com
  m***i*.s**i*@mail.ee
  a***e*.p**i*@*i*.ee

  Erinevatel ühiskondlikel teemadel toimunud küsitluses osalenute vahel loositi välja 15-eurose väärtusega kinkekaardid. Võitjateks osutusid:

  d****.k**e**n*@gmail.com
  d**_l**k*@hotmail.com
  j***9@hot.ee
  r***@s*****a.ee
  t***a**2@bk.ru
  v**a**7@list.ru
  a***@k***t**.ee
  r***m**n**@gmail.com
  l.**n**@hot.ee
  i***t**n***@gmail.com
  r****s.k**a*@mail.ee
  s***e.s***m***@mail.ee
  e***i***a**@gmail.com
  m**t**.j***@gmail.com
  l***a**a*@hot.ee
  a**i*@k***k***.com
  e**o**u**@mail.ru
  i***e*.s**a***@hotmail.com
  m***n*.k***v****a@hotmail.com
  d***r*.k**l***0**@gmail.com

  Tervishoiuteemalises küsitluses osalenute vahel loositi välja 10-eurose väärtusega kinkekaardid. Võitjateks osutusid järgmised vastajad:

  e**e***a@hot.ee
  t**_*3@rambler.ru
  k**s**s**@mail.ru
  e**i**a@gmail.com
  t*i**m**@hot.ee
  a**a*_*@msn.com
  e**i*0@hot.ee
  m***i**v****k@gmail.com
  a***k**n@hot.ee
  k***i**a**7@gmail.com

  Soovitusindeksi teemal tehtud küsitluses osalenute vahel loositi välja 20-eurose väärtusega kinkekaardid. Võitjateks osutusid:

  a**k***i*@gmail.com
  m****a**n**@gmail.com
  k***i*.p**k*@gmail.com
  s***e**@hotmail.com
  m***.l***e**a@mail.ee
  s**m**.k***u*@mail.ee
  e***r**k*@gmail.com
  v***r*@v*****.ee
  k***h***r**0*@gmail.com
  j****s**k*@gmail.com
  m***.h**r*@gmail.com
  l***a*4*@hot.ee
  t***s***r***j**@gmail.com
  d**g**9@mail.ru
  v**a****3@gmail.com
  a**s@r**.ee
  j**i**r*@gmail.com
  a**r*1@mail.ru
  t***i.k*****e**@gmail.com
  a***.j***e**e*.*0*@mail.ee
  j***a****8*@mail.ru
  v*****i*.k*e***@gmail.com
  m***a**i***n@hot.ee
  l***a**t**i@hot.ee
  a***s*r*@list.ru

 • Erinevaid ühiskondlikke teemasid puudutanud küsitluses osalenute vahel loositi välja 10-eurose väärtusega kinkekaardid. Loosiõnn naeratas järgmistele vastajatele:

  a***d*.p***u*@gmail.com
  a**m**i**@hot.ee
  h***i@hot.ee
  v**l***m****t@gmail.com
  g**i**.l**t**@mail.ru
  a***e***n**a**@hot.ee
  t***a.k**n**@gmail.com
  t**e**r*@hot.ee
  k**d***r***h**@hot.ee
  s**l**i*@hotmail.com
  k**k**i**l*@gmail.com
  t**i**i***6@hot.ee
  s***e**t*1**1@gmail.com
  r**e*.p***o**@gmail.com
  t***.v**m*@gmail.com
  a***.t***e*@gmail.com
  t***e***r**p*@gmail.com
  s***b**2@hot.ee
  r**j@hot.ee
  k**a**u*@outlook.com
  r***v**r**@gmail.com
  p**l***s@hot.ee
  b***i*.p**k***@gmail.com
  s***h**l**@gmail.com
  i***r**n*@yahoo.com
  e**.n***u***e**@gmail.com
  r***a***i***a.t***a@gmail.com
  i***_d***s**f*@mail.ru
  a***a**a**@hot.ee
  j***n*.k***@gmail.com

  Tarbijakäitumise teemal tehtud küsitluses osalenute vahel loositi välja 20-eurose väärtusega kinkekaardid. Võitjateks osutusid:

  k***p**e***n@gmail.com
  a***5@hot.ee
  s***.a**@gmail.com
  e***_k***@yahoo.com
  j***m**s***@gmail.com
  i**p*9@hot.ee
  p***a**6*@gmail.com

  Tööportaalide teemal tehtud küsitluses osalenute vahel loositi välja 20-eurose väärtusega kinkekaardid. Võitjateks osutusid:

  h**f*@hot.ee
  k***_k**b***@hotmail.com
  m**e*_*@hotmail.com
  s***i.p****j*@gmail.com
  o***t*6@hot.ee
  o***.s**l***@yahoo.com
  k***r*@hot.ee
  v****v**p@gmail.com
  s***.k**k*@gmail.com
  k***i.t***e***r@gmail.com
  g**l**7@hotmail.com
  a**r**.a**s@ymail.com
  m**i**a**a*@hot.ee
  a**r**_r**i*@rambler.ru
  r**d**5@hotmail.com
  v**k**3@gmail.com
  k**d***4@hot.ee
  a***.k**t***@gmail.com
  a**s**r*@hot.ee
  e**k**r**@gmail.com

  Erinevatel ühiskondlikel teemadel toimunud küsitluses osalenute vahel loositi välja 10-eurose väärtusega kinkekaardid. Loosiõnn naeratas järgmistele vastajatele:

  z***i**@mail.ru
  a**a*@solo.ee
  r****.k***s***@gmail.com
  m**i**.r**e*@gmail.com
  m***a@hot.ee
  i**s**n**r@gmail.com
  h**e**.a**u*@gmail.com
  j***j**i@gmail.com
  h**d*.*a**s@gmail.com
  s***e**h**m@hot.ee
  e**a*.m**s***@gmail.com
  r***.e**s***@gmail.com
  m**g**.z**g*@hot.ee
  d***a*.r**a**@hot.ee
  a**r**3**@hot.ee
  k**i*.*e**r@gmail.com
  i***k@hot.ee
  a***.p***i**@gmail.com
  j***s**t**@hotmail.com
  h***i.h***u*@gmail.com
  v****l*.v**b*@gmail.com
  k**l***n***@gmail.com
  h****t.s**s*@mail.ee
  k***i**t*@gmail.com
  k**s**@gmail.com
  h**t*.*u**@mail.ee
  i***.l**s@mail.ee

  Meditsiiniteemalises uuringus osalenute vahel loositi välja 20-eurose väärtusega kinkekaardid. Võitjateks osutusid:

  a**.l***m***@neti.ee
  e**e*.k***@*m*.ee
  j**g***.r**i**t***@m**i***.ee
  e**k**m@gmail.com
  k***i**@hot.ee
  e**m**s**@l***e*****a.ee
  l***a***i**a**@hot.ee
  o.***s**k***@n***a**i***.ee
  a**i**.v**k*@**.ee
  i***e**a.a***n****a@i***.ee
  k***r**.a**e**@gmail.com
  t**p***.m***e@gmail.com
  t***e.k***@k****i***.ee
  h***.r**a***@gmail.com
  v**e**k@k***n****.ee
  m****.k***l***@k**i*****.ee
  v****t***.g***v*@gmail.com
  a**e**p***@gmail.com

  Erinevatel ühiskondlikel teemadel tehtud küsitluses osalenute vahel loositi välja 10-eurose väärtusega kinkekaardid. Võitjateks osutusid:

  k***i**d**1*@mail.ru
  k**@inbox.ru
  e***t***@hot.ee
  m***a**k**s***@gmail.com
  k***t*.j***l**n**@gmail.com
  k***t***a.e**e**e**@gmail.com
  a**e***a.m***a**e@mail.ee
  k***i**@hot.ee
  k**l**i**r**@gmail.com
  r**d**r*@gmail.com

   

 • Lojaalsusprogrammide teemal toimunud küsitluses osalenute vahel loositi välja 20-eurose väärtusega kinkekaardid. Loosiõnn naeratas järgmistele vastajatele:

  e**k*@hot.ee
  m**i**.k**k**@hot.ee
  m**i**k*7@gmail.com
  i**d**@hot.ee
  h***i.r**a*@mail.ee
  o***e**e**i*@gmail.com
  g**s***.s***n**@hotmail.com
  s**l**l*@hot.ee
  m****s**s*s@gmail.com
  l**l**7*@mail.ru

  Erinevatel ühiskondlikel teemadel toimunud küsitluses osalenute vahel loositi välja 10-eurose väärtusega kinkekaardid. Võitjateks osutusid:

  k***a**t*@hot.ee
  s**n**r@hot.ee
  o**a**m*1@mail.ru
  m**a**7@hot.ee
  i***r**i**@mail.ru
  k**l**e*0@hot.ee
  m***e**a***8@gmail.com
  a**.d**i*@gmail.com
  t**r**@gmail.com
  m****s.l**g*@neti.ee
  k****.p***e**@gmail.com
  a***0**9@hot.ee
  m*r**.r***n**a*@**.ee
  a**a**n**a*@hot.ee
  p***i**s***n*@gmail.com
  v***a*e@hotmail.com
  r**n*.h***e@gmail.com
  b**i**0@hot.ee
  m**j****0@bk.ru
  i***.s**k***n@mail.ru
  e**a**s***m*@hotmail.com
  v***a**u*@yahoo.com
  m**g**a*3@hotmail.com
  m***e**b**@gmail.com
  k***r**3*@hot.ee
  f**m***u*@me.com
  v**t**@hot.ee
  m***i*.k**l**@mail.ee
  k**s**.k***s*@hot.ee
  k***i**e***t@gmail.com
  t***i**p***m**@gmail.com
  a***.r**b**@gmail.com
  k***.s**o*@gmail.com
  p***d**i**s***@gmail.com
  r**n**r*@gmail.com
  k***i**l**s**@hotmail.com
  y**a*.p**m@mail.ee
  s***m**j**i@hot.ee
  a***k**e@gmail.com
  b***d**s***@hot.ee
  v***o**3@hot.ee
  v***r.r***a@gmail.com
  k***d**t*@gmail.com
  j**n**i**a@hot.ee
  t***a***o**@gmail.com
  j***.u**s***@gmail.com
  e**4**u*@hot.ee
  p**t*@hot.ee
  b**e**o**@hot.ee
  c***s****l**n***@gmail.com

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Emori uuringuekspert, Kantar Emor

Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi kõrvalt Google’i.