Üle kolmandiku inimestest usub tulnukate olemasolusse

06.07.2018

Veidi üle kolmandiku brittidest usub maaväliste olendite olemasolusse, selgus Lightspeedi uuringust. Ka Eesti elanikud on oma uskumuse poolest brittidele üsna sarnased.

Seoses rahvusvahelise ufode päevaga 2. juulil uuris Kantar inimestelt maavälistesse tsivilisatsioonidesse uskumise kohta. Uuringust selgus, et usk tulnukatesse on brittide hulgas pigem kõrge. Küsimusele „Kas usute maavälistesse jõududesse ja tulnukate olemasolusse?“ vastas 36% jaatavalt. Maaväliste olendite eksistentsi ei usu 29% vastajaist. 17% vastajaist ei osanud seisukohta võtta ning 18% protsendi arvates on sellele võimatu vastata.

Ka eestimaalaste veendumused maaväliste jõudude olemasolu osas on brittidele üsna sarnased – 38% Eesti elanikest usub maavälistesse olenditesse, kes külastavad aeg-ajalt meie planeeti. Samas on Eesti elanikud skeptilisemad kui britid – maaväliste tsivilisatsioonide olemasolusse ei usu 43% vastajaist.

Seejuures oli usk maaväliste olendite eksistentsi kõrgeim just nooremate generatsioonide hulgas – 43% alla 34-aastastest (ja koguni 47% alla 24-aastastest) usub, et tulnukad eksisteerivad mõnes tsivilisatsioonis väljaspool Maad. Üle 65-aastasest arvas nii kõigest 28% ning 35-64-aastastest 35%. Selles osas aga eestimaalased erinevad – nimelt usub tulnukate olemasolusse just vanem generatsioon (vanuses 50+) rohkem kui alla 34-aastased (vastavalt 42% ja 34%).

Meeste ja naiste võrdlusest tuli välja, et naised on tulnukate eksisteerimise osas veidi skeptilisemad – tulnukate olemasolusse usub 31% naistest ning 40% meestest, naised väljendasid ka kahtlust rohkem kui mehed (39% naistest vs. 32% meestest ei olnud kindlad). 30% naistest ning 28% meestest ei usu, et väljaspool meie planeeti mingid olendid eksisteerivad.

Ka Eestis on naised veidi skeptilisemad kui mehed – maaväliseid tsivilisatsioone usub 36% naistest ja 40% meestest.

Seejuures on ka huvitav, et üle poole Eesti elanikest usub ülivõimetega inimeste olemasolusse ja mingisse kõrgemasse kaitsvasse jõusse.

Allikad:
Kantar UK Insights
Kantar Emori üle-eestiline küsitlus 2018